Istorija

Žiupsnelis istorijos


Šiais mokslo metais mokykloje didelė šventė Bezdonių vidurinei mokyklai 15 metų. Mūsų mokykla buvo teigta 1997 m. rugsėjo 1d.
Vilniaus apskrities viršininko 1997 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 1347. Mokykla įsikūrusi Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos patalpose. Mokykloje ugdymas organizuojamas lietuvių kalba. Mokiniai mokosi pagal vidurinio ugdymo programą.

 Nuo mokyklos įkūrimo iki 2005 metų pavasario mokyklai vadovavo direktorė Aušrelė Šatienė. 1998-1999 m.m. 11 klasėje mokėsi 4 mokiniai. Juos mokė 11 mokytojų dalykininkų, kurie dirbo ir kitose mokyklose. Kasmet mokykloje mokinių skaičius nuolat augo.
Per 15 metų mokyklą baigė 128 abiturientai. Iš jų 61 mergaitė ir 67 berniukai. Abiturientai laikė 516 egzaminų. Iš jų 214 Valstybinių ir 302 Mokyklinius egzaminus. 46 mokiniai baigė gerais ir labai gerais pažymiais. 2 abiturientai baigė su pagyrimu.
Džiaugiuosi visų mūsų bendru darbu, bendru noru augti, mokytis, tobulėti,
siekti žinių.

Mokyklos direktorė                                                                  Vida Dzenkauskienė

Comments are closed.