Prioritetai, tikslai, uždaviniai

  • Vizija: Demokratiška, moderni, nuolat besimokanti, atvira pozityviai kaitai, puoselėjanti humanistines vertybes, užtikrinanti švietimo kokybę.
  • Misija: Siekti profesionaliai įgyvendinti valstybės švietimo politiką, racionaliai panaudojant turimus finansinius ir žmoniškuosius išteklius.
  • Vertybės: atsakomybė, sąžiningumas, pagarba vieni kitiems, kūrybiškumas, tobulėjimas.

Comments are closed.